rdfs:domainhttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/ObiektPrng
rdfs:rangehttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/KlasaObiektu
rdfs:commentKlasa obiektu geograficznego w przypadku miejscowości: miejscowość, w przypadku obiektów fizjograficznych: obiekt ukształtowania terenu; płynący obiekt wodny; stojący obiekt wodny; inny obiekt wodny; obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego; inny obiekt fizjograficzny.
rdfs:labelklasa obiektu