owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[1]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/innyObFizjograficzny
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[2]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/innyObWodny
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[3]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/miejscowosc
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[4]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/obUksztaltowaniaDnaZbWodnego
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[5]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/obUksztaltowaniaTerenu
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[6]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/plynacyObWodny
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[7]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/stojacyObWodny
rdfs:commentKlasa obiektu geograficznego w przypadku miejscowości: miejscowość, w przypadku obiektów fizjograficznych: obiekt ukształtowania terenu; płynący obiekt wodny; stojący obiekt wodny; inny obiekt wodny; obiekt ukształtowania dna zbiornika wodnego; inny obiekt fizjograficzny.
rdfs:labelKlasa obiektu
skos:prefLabelKlasa obiektu