owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[1]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/liniaOsi
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[2]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/pkt
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[3]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/pktCentralny
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[4]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/pktCentralnyZGranica
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[5]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/pktCentralnyZPktDod
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[6]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/pktPoczIKonOb
owl:equivalentClass/owl:Class/owl:oneOf/rdf:Description[7]/@rdf:abouthttps://pzgik.geoportal.gov.pl/ontologies/prng/pktPoczIKonObZPktDod
rdfs:commentOkreślenie rodzaju geometrii obiektu:a) w przypadku obiektów powierzchniowych:– punkt centralny– punkt centralny wraz z punktami dodatkowymi– punkt centralny wraz z granicą obiektub) w przypadku obiektów liniowych:– punkty początku i końca obiektu– punkty początku obiektu lub źródła i końca obiektu lub ujścia wraz z punktami dodatkowymi– linia będąca osią obiektuc) w przypadku obiektów punktowych– punkt.
rdfs:labelRodzaj reprezentacji
skos:prefLabelRodzaj reprezentacji