Portal PZGiK logo Portal PZGiK

Zintegrowane Kopie BDOT10k
Informacje o zasobie
Zamów dane
Mapy topograficzne
Informacje o zasobie
Skala 1:10 000
analogowe
cyfrowe
Skala 1:25 000
analogowe
cyfrowe
Skala 1:50 000
analogowe
cyfrowe
Skala 1:100 000
analogowe
cyfrowe
TBD
analogowe
cyfrowe
Mapy tematyczne i specjalne
Informacje o zasobie
Mapa Hydrograficzna
analogowa
cyfrowa
Mapa
Sozologiczna
analogowa
cyfrowa
VMap L2
Inne
Rejestr podstawowych osnów geodezyjnych
Informacje o zasobie
Zamów dane punktów
Zamów opracowanie obserwacji
Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze
Informacje o zasobie
Zamów zdjęcia
Ortofotomapy
Informacje o zasobie
Aktualne
Archiwalne
Numeryczne Modele Terenu
Informacje o zasobie
Numeryczne Modele Terenu
Numeryczne Modele Pokrycia Terenu
Dane pomiarowe
ASG-EUPOS
informacje o ASG-EUPOS
Zamów usługi
Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych
Zgłoś prace
Dane bezpłatne
Weryfikacja licencji
Weryfikacja licencji

Aby przejść dalej, musisz się zalogować:

Nie masz konta? Możesz się zarejestrować: